BIOPTRON OG KRÆFT

 

 

Brystkræft er den næsthyppigste kræftform i verden og langt den hyppigste kræftform blandt kvinder med 1,7 millioner nye kræfttilfælde diagnosticeret i 2016 (25 % af alle kræftformer hos kvinder). Den postoperative sygelighed efter bryst- eller aksiloperationer for brystkræft rapporteres at være så høj som 30 %. De mest almindelige tidlige postoperative problemer omfatter sårproblemer som cellulitis, flapnekrose, absces, dehiscens, hæmatom og serom. 

Det er nødvendigt at undgå forsinket sårheling, som kan øge risikoen for langvarig sygelighed. Det er velkendt, at immunsystemet og mikrocirkulationen spiller en afgørende rolle i regenerative processer. Derfor er passende og rettidig rehabilitering afgørende for at komme sig efter brystkræftoperationer, herunder brystbevarende kirurgi, mastektomi, dissektion af aksillære lymfeknuder og brystrekonstruktion. 

Konventionelle behandlingsmetoder for brystkræft (kirurgi, kemo- og strålebehandling) kan forårsage immundepression.

 Immunrehabilitering af brystkræftpatienter anses for at være en vigtig del af behandlingen og helbredelsen: De cellulære og humorale komponenter i immunsystemet spiller en kritisk rolle i tumorvækst og metastase samt har stor indflydelse på resultatet af behandlingen.

 

HVAD VI ALLEREDE VED

Bioptron-lysterapi virker ikke kun lokalt, men har også systemiske effekter, som formidles via blodet, nærmere bestemt blodserummet. Blodserum er en del af blodet (svarende til blodplasma), men omfatter ikke blodceller og koagulationsfaktorer, men derimod proteiner, elektrolytter, antistoffer, antigener, hormoner og eventuelle eksogene stoffer (f.eks. lægemidler og mikroorganismer). Fordi Bioptron fremkalder ændringer i blodet og blodserummet, kan Bioptron-lysterapi virke på hele kroppen og påvirke keratinocytter og fibroblaster overalt i kroppen. Fibroblaster er vigtige for produktionen af kollagen og elastin og er gavnlige for sårheling. Keratinocytternes primære funktion er at fungere som en barriere i huden og forhindre vandtab og bekæmpe fremmede indtrængere. Bioptron-lysterapi har især vist sig at øge væksten og antallet af fibroblaster og keratinocytter.

 

HVAD ER EFFEKTEN AF BIOPTRON LYSTERAPI PÅ KRÆFTCELLER?

Samoilova et al (2015) udførte en undersøgelse for at se på effekten af Bioptron-lysterapi på brystkræftpatienter i den tidlige postmastektomiperiode. 

De indsamlede blodprøver (serum) efter Bioptron-behandling (daglig behandling i 7 dage) og undersøgte (blod)serumets vækstfremmende egenskaber på fibroblaster, keratinocytter og forskellige brystkræft- og epidermoid (hud)-kræftceller og sammenlignede dem med det serum, der blev taget før Bioptron-behandlingen. Dette var en kontrolleret undersøgelse af blodserums virkning på forskellige cellelinjer in vitro, taget fra patienter før og efter Bioptron-behandling. Resultaterne viste, at blodserum fra patienter, der blev behandlet med Bioptron, havde en hæmmende/forsinkende effekt på spredningen af tumorceller (dvs. mindskede væksten af tumorceller) og en positiv effekt på fibroblaster og keratinocytter.

Derfor kan Bioptron-lysterapi "stimulere væksten af menneskelige hudceller og samtidig nedregulere proliferationen af tumorceller" (Samoilova et al., 2015) og faktisk bremse dens progression - og dermed har den potentiale til at øge overlevelsesraten (Knyazev et al., 2015, studie på mus).

Ud fra disse to ovennævnte undersøgelser blev det konkluderet, at Bioptron-lysterapi:er sikker at bruge inden for onkologi

er gavnlig for sårheling efter operation hos kræftpatienter, og derudover undertrykker den tumorproliferation.

Undersøgelsen fra Zhevago et al. (2017) havde til formål at verificere effektiviteten af brugen af Bioptron-lysterapi i postkirurgisk behandling (efter mastektomi - kirurgisk fjernelse af brystet) hos patienter med brystkræft i stadie I og II. Konventionel brystkræftbehandling (kirurgi, kemo og strålebehandling) er ofte forbundet med immundepression. Genopretningen fra immundepressionen (kendt som immunrehabilitering) er vigtig for behandlingen, rehabiliteringen og forebyggelsen af tumorvækst og metastaser. I denne randomiserede kontrolgruppe fik forsøgsgruppen Bioptron-lysterapi på lænden/sakralområdet (nedre del af ryggen) i 10 minutter i 7 dage efter operationen. Bioptron-lysterapi blokerede den immundepression, der normalt er forbundet med brystkræftbehandling, og forhindrede stigningen i inflammatoriske cytokiner (markører) i den tidlige fase efter mastektomi. Desuden hjalp Bioptron-lysterapi med at øge effektiviteten af de naturlige dræberceller. Naturlige dræberceller er lymfocytter, der cirkulerer rundt i kroppen, opdager fremmede celler og fører til deres ødelæggelse (lysis).

 Bioptron-lysterapi "øger følsomheden over for lysis af naturlige dræberceller" og hjælper derved med at ødelægge og opdage dem og støtter personens eget immunsystem i at opdage og ødelægge tumorceller (Knyazev et al., 2016). Samlet set menes det, at denne forebyggelse af immundepression, fald i proinflammatoriske markører og forøgelse af tumorcellernes følsomhed over for naturlige dræberceller er forbundet med et bedre resultat hos patienterne.

KONKLUSION

Bioptron-lysterapi hæmmer spredningen af tumorceller. Videnskabelige beviser tyder stærkt på, at Bioptron har en positiv indflydelse på immunsystemet, så det genkender muterede (tumor)celler og dermed undertrykker deres vækst og progression.

Det betyder dog ikke, at Bioptron-lysterapi bør anvendes som monoterapi (som en enkelt behandling) i kræftbehandlingen. Kræft er en multifacetteret sygdom, og mange faktorer bidrager til sygdomsprofilen, og immunsystemet er kun en af dem. Sammenholdt med den omfattende forskning i Bioptron-lysterapi kan den bruges til at forebygge komplikationer i forbindelse med kræft og behandlingen heraf, såsom korrektion af immunsystemet, lindring af smerter, fremskyndelse af sårheling, svækkelse af arkomplikationer osv. og dermed forbedre patienternes livskvalitet betydeligt.

REFERENCER

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller specifikke detaljer om undersøgelserne, er du velkommen til at kontakte: sales@bioptron.com

Samoilova KA, Zimin AA, Buinyakova AI, Makela AM, Zhevago NA. Regulerende systemisk effekt af postoperativ bestråling med polykromatisk lys (480-3400 nm) af brystkræftpatienter på spredning af tumor- og normale celler in vitro. Photomed Laser Surg. 2015 Nov;33(11):555-63.

Knyazev NA, Samoilova KA, Abrahamse H, Filatova NA. Nedregulering af tumorigenicitet og ændringer i aktin-cytoskelettet i hepatom fra mus efter bestråling med polykromatisk synligt og IR-lys. Photomed Laser Surg. 2015 Apr;33(4):185-92.

 

Knyazev NA, Samoilova KA, Abrahamse H, Filatova NA. Polykromatisk lys (480-3400 nm) opregulerer tumorcellers følsomhed over for lysis af naturlige dræbere. Photomed Laser Surg. 2016 Sep;34(9):373-8-

 

Zhevago NA, Zimin AA, Glazanova TV, Davydova NI, Bychkova NV, Chubukina ZV, Buinyakova AI, Ballyuzek MF, Samoilova KA. Polykromatisk lys (480-3400 nm) svarende til det terrestriske solspektrum uden dets UV-komponent i postkirurgisk immunrehabilitering af brystkræftpatienter. J Photochem Photobiol B. 2017 Jan; 166:44-51.